מכון טיהור שפכים

תוכנית 3/ 02/ 101/ 59

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מכון טיהור שפכים
מספר: 3/ 02/ 101/ 59
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקן הנדסי לטיהור
שפכים על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
ישוב: אשדוד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2033חלק23-24
2036חלק7-8, 11, 14, 16-20
2037חלק1
2038חלק1
4883חלק7, 9, 19, 21
4893חלק1, 6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/09/1998תאריך פרסום: 10/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4678. עמוד: 5223. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים28/08/1998תאריך פרסום בעיתון: 28/08/1998.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/07/1998
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/07/1998
החלטה בדיון באישור תכנית18/11/1996
החלטה בדיון בהתנגדויות18/11/1996
פרסום להפקדה בעיתונים05/07/1996תאריך פרסום בעיתון: 05/07/1996.
פרסום להפקדה ברשומות30/06/1996תאריך פרסום: 30/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4423. עמוד: 3853. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/05/1996
החלטה בדיון בהפקדה20/06/1994
קבלת תכנית21/03/1994