מכון טיפול בשפכים אתר קוקוי ב' - כפר מסריק

תוכנית ג/ 10076

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מכון טיפול בשפכים אתר קוקוי ב' - כפר מסריק
מספר: ג/ 10076
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למתקנים הנדסיים
בו יבנו: מכון טיפול בשפכים, תחנת שאיבה, צנרת
מתקני עזר.
מתקנים אלה מיועדים לטפל בשפכי הישובים: כבול, תמרה
עכו וישובי מטה אשר והכשרתם להשקייה חקלאית עפ"י
הנחיות והיתרי משרד הבריאות .
ב. שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך - המתחברת למערכת
דרכים קיימת עפ" י תכנית ג / 5158 .
ג. הוראות בניה ופיתוח השטח

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר

תיאור המיקום:
ישוב: עכו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18067חלק1
18068חלק1
18087חלק1
18088חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות02/02/2004תאריך פרסום: 02/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5270. עמוד: 1815. שנה עברית: התשסד .
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים25/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2004. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2004. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/07/2003
החלטה בדיון בהפקדה08/07/2003
החלטה בדיון באישור תכנית08/07/2003
קבלת תכנית01/01/1999
פרסום להפקדה בעיתונים01/11/1998תאריך פרסום בעיתון: 01/11/1998.
פרסום להפקדה ברשומות22/10/1998תאריך פרסום: 22/10/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4690. עמוד: 244. שנה עברית: התשנט .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/08/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200301808/07/2003