מכון טיפול בשפכים תעשייתיים וסניטריים א.ת. שדרות ושער הנגב

תוכנית 7/ 02/ 303/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מכון טיפול בשפכים תעשייתיים וסניטריים א.ת. שדרות ושער הנגב
מספר: 7/ 02/ 303/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מכון לטיפול וסילוק
שפכים תעשייתיים על ידי שינוי ביעודי הקרקע
ובשימושים המותרים בו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: ?
אזור התעשיה שדרות ושער הנגב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1980חלק8, 19-20, 39-49, 53
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים10/10/1997תאריך פרסום בעיתון: 10/10/1997.
פרסום לאישור ברשומות09/10/1997תאריך פרסום: 09/10/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4575. עמוד: 58. שנה עברית: התשנח .
החלטה בדיון באישור תכנית19/05/1997
פרסום להפקדה ברשומות02/03/1997תאריך פרסום: 02/03/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4499. עמוד: 2421. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים21/02/1997תאריך פרסום בעיתון: 21/02/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/02/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/02/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה11/02/1997
החלטה בדיון בהפקדה22/07/1996
קבלת תכנית02/07/1996