מכון לטיפול בשפכים "עין יהב" - ערבה תיכונה

תוכנית 30/ מק/ 3021

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מכון לטיפול בשפכים "עין יהב" - ערבה תיכונה
מספר: 30/ מק/ 3021
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
החלפת שטח המתקנים למגרש סמוך,
כל יתר הוראות תכנית 288/02/10
לא משתנות וחלות על תכנית זו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39044חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית30/ 02/ 288מכון לטיפול בשפכים - "עין יהב"שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בוולק"ח04/06/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה12/02/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר05/05/2005