מכון לטיפול בשפכים - בקעת קטורה

תוכנית 12/ 03/ 148/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מכון לטיפול בשפכים - בקעת קטורה
מספר: 12/ 03/ 148/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית להרחבת אזור מתקנים הנדסיים
עבור מתקן טיהור שפכים בשיטת אגנים ירוקים.

עיקרי ההוראות:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בלעים.
ב. שינוי יעוד קרקע מקרקע חקלאית (עפ''י תמ''מ / 14/4)
לשטח למתקנים הנדסיים.
ג. קביעת זכויות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותקטורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39104חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 03/ 148קיבוץ נווה חריףשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/08/2007
קבלת תכנית12/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב200800121/02/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800128/01/2008