מכונים ימיים

תוכנית 2/ 02/ 101/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מכונים ימיים
מספר: 2/ 02/ 101/ 28
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים ביעודי קרקע:-א. מאיזור בריכות מלח ד' ומשטח צה"ל לשטח למכונים ימיים ולשצ"פ ודרכים ב. משצ"פ לשטח למכונים ימיים ולדרכים. ג. משטח לתכנון בעתיד לשטח מכונים ימיים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/11/1989תאריך פרסום: 20/11/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3718. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה ברשומות24/03/1988תאריך פרסום: 24/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3547. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית23/03/1988