מכלל אשקלון של חברת קצא''א

תוכנית 4/ 02/ 101/ 183

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מכלל אשקלון של חברת קצא''א
מספר: 4/ 02/ 101/ 183
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לפעילות חב' קצא''א בתחומי הדלק, האנרגיה והתעשיה במכלל אשקלון.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע.
ב. קביעת שימושים מותרים.
ג. קביעת הנחיות, מגבלות וזכויות בניה.
ד. קביעת אמצעים למניעת מטרדים וזיהום סביבה.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשקלון
דרוםשקמים
דרוםגלילית מחוז הדרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1438חלק1-2, 4, 27
1444חלק339
1445חלק4-5, 24, 39
1730חלק1, 52-4, 6, 14
1736חלק5-6, 8-15, 191, 4, 7, 16, 18, 20
1922חלק1, 9, 12, 242, 4-6, 8, 10-11, 13-14, 16-23, 25, 27
1923חלק4-5, 11, 141-3, 6-10, 12-13
1924חלק1-6, 18-19, 217-11, 20, 22
1925חלק1, 3, 5, 9, 13-14, 192, 4, 6-8, 10-12, 15-16, 18, 20-22
1926חלק1-15, 17, 19-2016, 18
1927חלק2-3, 101, 4, 6-7, 9
1929חלק7-11, 37
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית4/ 02/ 101/ 94אזור תעשיה דרומי - אשקלוןשינוי
תוכנית4/ 02/ 101/ 150מתקן להתפלת מי ים אשקלוןכפיפות
תוכנית4/ 02/ 101תכנית מתאר אשקלוןשינוי
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/08/2010
קבלת תכנית22/04/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201101012/09/2011