מכללה אקדמית בעמק יזרעאל.

בקשה ועדה מקומית יזר/ 20060138

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: מכללה אקדמית בעמק יזרעאל.
מספר: יזר/ 20060138
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ01/01/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח25201/01/2007