מכמורת א-ב

תוכנית עח/ 43

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מכמורת א-ב
מספר: עח/ 43
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרמכמרת

תיאור המיקום:
ישוב: מכמרת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8390חלק1-2
8391חלק1
10579חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/10/1961תאריך פרסום: 12/10/1961. מס' ילקוט פרסומים: 881. שנה עברית: התשכב .
פרסום להפקדה ברשומות07/04/1960תאריך פרסום: 07/04/1960. מס' ילקוט פרסומים: 752. שנה עברית: התשך .
קבלת תכנית07/04/1960