מכרות נחושת תמנע

תוכנית 12/ 02/ 112/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מכרות נחושת תמנע
מספר: 12/ 02/ 112/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לאזור מכרות נחושת תמנע ע"י:
א. קביעת יעודי קרקע ואופן פתוח האזור.
ב. קביעת אזור תיירות קשור להצגת תהליך כרית נחושת.
ג. התוויית דרכי גישה וחניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות

תיאור המיקום:
מכרות נחושת תמנע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39114חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים12/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט18/06/2002
פרסום לאישור ברשומות24/07/2001תאריך פרסום: 24/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5006. עמוד: 3457. שנה עברית: התשסא .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/05/2001
החלטה בדיון באישור תכנית17/02/1997
החלטה בדיון בהתנגדויות17/02/1997
פרסום להפקדה בעיתונים17/10/1996תאריך פרסום בעיתון: 17/10/1996.
פרסום להפקדה ברשומות29/08/1996תאריך פרסום: 29/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4438. עמוד: 4614. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/06/1996
החלטה בדיון בהפקדה26/12/1994
קבלת תכנית26/12/1994
החלטה בדיון בביטול הפקדה26/12/1994