מכרות תמנע

תוכנית 12/ 02/ 112/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מכרות תמנע
מספר: 12/ 02/ 112/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לבצע כרייה של עפרה מהמכרות הקיימים ומאלה המוצעים בה
2. מתן היתרי בניה להקמת מפעל להפקת נחושת ומתקני שרות אחרים לצרכי המפעל בלבד.
3. לשאוב מים מהמכרות ולנצלם לשימושים שונים.
4. לאפשר הקמת מתקן התפלה (מתפיל תעשייתי).
5. לאפשר הקמת תשתיות עזר זמניות תפעוליות.
6. לנקוט באמצעים למניעת מפגעים סביבתיים.
7. לבצע שיקום נופי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות

תיאור המיקום:
מכרות תמנע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39114חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 03/ 160תחנת כח בתמנעשינוי
תוכנית12/ 02/ 112/ 1מכרות נחושת תמנעשינוי
תוכנית12/ 02/ 175שדה תעופה תמנע - חבל אילותכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 21תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 21 - אילת אילותאישור ע"פ תמ"מ
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/01/2012תאריך פרסום: 26/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6368. עמוד: 2313. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים22/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט08/12/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/12/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/10/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית22/02/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות21/02/2011
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 977. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/10/2010
פרסום להפקדה בעיתונים16/09/2010תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית14/09/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט07/09/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/09/2010
החלטה בדיון בוולק"ח12/04/2010
החלטה בדיון בהפקדה15/02/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/07/2006
קבלת תכנית07/08/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים132201/12/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201101003/10/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100822/08/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים45122/02/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201100221/02/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100110/01/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים118730/10/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח29912/04/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב201000224/02/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201000115/02/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200501105/12/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500805/09/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה