מלאכה ותעשיה -בסמת טבעון

תוכנית ג/ 1832

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מלאכה ותעשיה -בסמת טבעון
מספר: ג/ 1832
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת חלוקת השטחים לאזור מלאכה ותעשיה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון

תיאור המיקום:
ישוב: בסמת טבעון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12182חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות15/08/1974תאריך פרסום: 15/08/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2038. עמוד: 2162. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון בהפקדה25/06/1973
קבלת תכנית14/06/1973