מלאכה ותעשיה

תוכנית ג/ 6028

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מלאכה ותעשיה
מספר: ג/ 6028
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד אזור למלאכה ותעשיה בכפר רינה התווית
מערכת דרכים בשטח התכנית .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17510חלק11, 14-16, 20-21, 524-8, 10, 12-13, 17-19, 22, 24, 51, 53-54
17511חלק9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3950שנוי יעוד למלאכה, ריינהשינוי
תוכניתג/ 5147שינוי יעוד לתעשיה זעירה ומלאכהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/11/1994תאריך פרסום: 13/11/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4260. עמוד: 620. שנה עברית: התשנה .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/11/1994
פרסום לאישור בעיתונים24/10/1994תאריך פרסום בעיתון: 24/10/1994.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/07/1994
החלטה בדיון באישור תכנית02/03/1994
פרסום להפקדה ברשומות02/12/1993תאריך פרסום: 02/12/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4172. עמוד: 1077. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים03/11/1993תאריך פרסום בעיתון: 03/11/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/08/1993
החלטה בדיון בהפקדה27/02/1991
קבלת תכנית14/06/1987