מלון דורטל סול - אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 100

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מלון דורטל סול - אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 100
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת של שטח למסחר בחזית המסחרית המזרחית
(לכיוון דרך מצריים) ע"י סגירה חלקית של הארקדה.
זאת על ידי תוספת של 96 מ"ר כשטח עיקרי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילת

תיאור המיקום:
מקום: סמ' חיל ההנדסה 2

נ.צ. ( 194925 , 384550)

גושים וחלקות:
גוש 40007 ( לא מוסדר)

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101/ 44מלון נופיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/05/2006תאריך פרסום: 23/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5531. עמוד: 3331. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים30/04/2006תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט10/04/2006
החלטה בדיון באישור תכנית06/03/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/01/2006
פרסום להפקדה ברשומות12/01/2006תאריך פרסום: 12/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5480. עמוד: 1223. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים15/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט15/12/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/11/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית29/09/2005
החלטה בדיון בהפקדה02/05/2005
קבלת תכנית04/08/2004