מלון יין בדלתון

תוכנית ג/ 13852

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מלון יין בדלתון
מספר: ג/ 13852
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיתוח אזור מלונאות ונופש בזיקה ליקד ולכרמי הענבים הסמוכים.

עיקרי ההוראות:
* שינוי יעוד קרקע חקלאית, שטח ציבורי פתוח ושטח חניה ציבורית לאזור מלונאות ונופש.
* קביעת עקרונות בינוי מחייבים.
* קביעת דרכי הגישה לשטח.
* קביעת הוראות לבניה ופיתוח השטח.
* קביעת הוראות לגבי התשתיות ופיתוחם.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגלילדלתון

תיאור המיקום:
תכנית זו חלה על שטח הנמצא במצון למושב דלתון בצמוד לאזור התעשיה " דלתון".

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
14270חלק2, 6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8440גן תעשיתי שנוי ל-ג / 6204 רמת דלתוןשינוי
תוכניתג/ 12428אזור תעשייה רמת דלתוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/04/2008תאריך פרסום: 02/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5790. עמוד: 2605. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים07/03/2008תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/02/2008
החלטה בדיון באישור תכנית19/12/2007
פרסום להפקדה ברשומות24/10/2007תאריך פרסום: 24/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5728. עמוד: 235. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/09/2007
פרסום להפקדה בעיתונים21/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2007. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/08/2007
החלטה בדיון בוולק"ח03/04/2006
החלטה בדיון בהפקדה15/06/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/06/2003
קבלת תכנית02/03/2003