מלון מירמאר.

תוכנית עח/ 82/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מלון מירמאר.
מספר: עח/ 82/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת אזורים למלנאות ונופש, ושטח ציבורי פתוח.
ב. קביעת חניה ציבורית בשטח של כ-7 דונם.
ג. קביעת שטח למבנה ציבורי בשטח של כ- 4.6 דונם.
ד. ביטול דרכים קיימות וקביעת דרכים חדשות.
ה. קביעת מעברים וקשר להולכי רגל בין אזור המלונאות
לחוף הים.
ו. קביעת הוראות ותקנות בניה, אופן הבינוי והונחית
לעיצוב ארכיטקטוני.
. לשנות ע"י כך את התכנית המפורטת עח / 82 אשר הודעה
בדבר מתן תוקף פורסמה בעיתון הרשמי....להלן
"התכנית הראשית"

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרמכמרת

תיאור המיקום:
ישוב: מכמרת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10576חלק7
10579חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו27/02/2008
קבלת תכנית11/05/1992
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800527/02/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200701025/12/2007