מלון פטרה - מבוא אילת ב'

תוכנית 2/ 02/ 101/ 83

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מלון פטרה - מבוא אילת ב'
מספר: 2/ 02/ 101/ 83
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- תוספת שטחי שרות.
- תוספת שטחים עיקריים במלון קיים.
- שינוי בינוי מנחה.
- שינוי גובה סופי אבסולוטי 31.00.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40001כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/04/2007
קבלת תכנית07/03/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700416/04/2007