מלונאות ונופש ממערב לכביש הערבה

תוכנית 2/ 03/ 178

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מלונאות ונופש ממערב לכביש הערבה
מספר: 2/ 03/ 178
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח למלונאות ונופש בשטח אכסניית הנוער,ממערב לכביש הארצי כביש הערבה. השלמת תכנית המתאר ופרוטה לגבי השטח הכלול בתכנית זו ע"י מתן הוראות של תכנית מפורטת

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
400007חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/03/1985תאריך פרסום: 10/03/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3172. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה ברשומות19/07/1984תאריך פרסום: 19/07/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3076. שנה עברית: התשמד .
קבלת תכנית18/07/1984