מלונאות-ואדי חמד

תוכנית 2/ 03/ 162

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מלונאות-ואדי חמד
מספר: 2/ 03/ 162
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת הוראות להקמת בית מלון. ב. קביעת הנחיות תכנון תכליות ושימושים לבית מלון. ג. הוראות פיתוח לשטח ציבורי פתוח. ד. קביעת דרך ושטחים ל

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
נספחיםחתכים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אזור חוף דרומי, ואדי חמד, אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40033חלק1, 3
40044חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/01/1988תאריך פרסום: 12/01/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3516. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות09/07/1987תאריך פרסום: 09/07/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3467. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית08/07/1987