מלונית -בר קייט, גבעת יואב

תוכנית ג/ 13279

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מלונית -בר קייט, גבעת יואב
מספר: ג/ 13279
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית לבניית מלונית ומגוון רחב של פונקציות הנלוות באמצעות שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי לאזור תיירות ומסחר.

ב. קביעת תכנות המסדירות זכויות ושימושים מותרים בשטח התכנית.

ג. קביעת הבינוי והפיתוח בתחום התכנית.

ד. קביעת שטח עם זיקת הנאה לציבור.

ה. קביעת כביש גישה חדש לתוך האתר מגבעת יואב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןגבעת יואב

תיאור המיקום:
יער גבעת יואב, במרחק 300 מטר ממושב גבעת יואב, בקרבה למפעל תעשיות גולן.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
200001חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה19/08/2002
קבלת תכנית08/07/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200300402/06/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200300303/03/2003