מלטשת יהלומים נחלה 41, כפר זיתים

תוכנית ג/ 15259

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מלטשת יהלומים נחלה 41, כפר זיתים
מספר: ג/ 15259
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי יעוד קרקע לצורך בנית מלטשת יהלומים.

עיקרי הוראות התכנית:
שנוי יעוד קרקע לצורך בנית מלטשת יהלומים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןכפר זיתים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17333חלק41
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4477מושב כפר זיתיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה20/04/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/02/2005
קבלת תכנית27/01/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200501120/04/2005