ממגורים לחזית מסחרית, הקטנת קו בניה קדמי, קביעת הוראות בניה.

תוכנית טר/ 2560

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ממגורים לחזית מסחרית, הקטנת קו בניה קדמי, קביעת הוראות בניה.
מספר: טר/ 2560
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. המרת שטח המיועד למגורים לחזית מסחרית.
2. הקטנת קו בניה קדמי ל- 2.5 מ' בקומת קרקע ו- 1.5 מ' בקומות א,ב,ג.
3. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7765חלק16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/01/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף08/12/2003
קבלת תכנית24/11/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400730/03/2004