מנוף שלב ה' - תיקון תקנון, שינוי לג/ 8618

תוכנית ג/ 12373

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מנוף שלב ה' - תיקון תקנון, שינוי לג/ 8618
מספר: ג/ 12373
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הוראות תכנית זו מחליפות את הוראו תתכנית מס' ג/ 8618.
ב. השוואת זכויות הבניה לזכויות עפ"י תכנית מס' ג/ 5268 שבתוקף.
ג. תוספת של % 6 בשטחי הבניה המוצעים במסגרת השוואת זכויות לתכנית
ג/ 5268.
ד. תוספת של 30 מ"ר עבור חניה מקורה בתחום מגרש המגורים, במסגרת השוואת זכויות לתכנית ג/ 5267 .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמנוף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17675חלק1-2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8618שטח פיתוח וקביעת אזורים לשימושים השונים אזור תעשיה, מנוףשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/09/2002תאריך פרסום: 12/09/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5112. עמוד: 27. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים30/08/2002תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2002. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/08/2002
החלטה בדיון באישור תכנית20/03/2002
פרסום להפקדה ברשומות21/11/2001תאריך פרסום: 21/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5033. עמוד: 468. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים02/11/2001תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/10/2001
החלטה בדיון בהפקדה16/05/2001
קבלת תכנית05/03/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200200620/03/2002