מנוף שלב ו', מתאר 1, משגב

תוכנית ג/ 11327

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מנוף שלב ו', מתאר 1, משגב
מספר: ג/ 11327
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמת שכונת מגורים
ב. הקצאת שטחים ליעודים הבאים:
מגורים א'
שטחים ציבוריים: דרכים, שטחים ציבוריים פתוחים.
מתן הוראות לבניה ופיתוח
ג. שינוי קו בנין בכביש מס' 2.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמנוף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17675חלק2
17676חלק6
19808חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5268כפר תעשיתי מנוףשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/11/2000תאריך פרסום: 23/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4935. עמוד: 458. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים03/11/2000תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/10/2000
החלטה בדיון באישור תכנית28/06/2000
פרסום להפקדה בעיתונים04/02/2000תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2000. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2000. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר05/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות23/11/1999תאריך פרסום: 23/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4826. עמוד: 1474. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/10/1999
החלטה בדיון בהפקדה30/08/1999
קבלת תכנית26/05/1999