מנחת למטוסי ריסוס

תוכנית 6/ 03/ 164

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מנחת למטוסי ריסוס
מספר: 6/ 03/ 164
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח מנחת למטוסי ריסוס אשר ישרת את האיזור
החקלאי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב

תיאור המיקום:
ישוב: ?
מועצה אזורית יואב - ליד קדמה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום ביטול דחיית תכנית ברשומות10/03/2008תאריך פרסום: 10/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5784. עמוד: 2231. שנה עברית: התשסח .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט29/01/2008
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/12/1995
פרסום להפקדה בעיתונים23/10/1980תאריך פרסום בעיתון: 23/10/1980.
פרסום להפקדה ברשומות03/07/1980תאריך פרסום: 03/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2642. עמוד: 2037. שנה עברית: התשם .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/06/1980
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה04/06/1980
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/06/1980
החלטה בדיון בהפקדה26/03/1979
קבלת תכנית20/03/1979
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800128/01/2008