מנחת מסוקים של בית חולים סורוקה

תוכנית 5/ 02/ 102/ 208

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מנחת מסוקים של בית חולים סורוקה
מספר: 5/ 02/ 102/ 208
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית למנחת מסוקים במרכז רפואי סורוקה באר שבע . המנחת ישמש את צרכי בית החולים בלבד.

עיקרי ההוראות:
1. הוספת שימוש קרקע למנחת מסוקים קיים המיועד לנחיתה והמראה של מסוקים צבאיים ואזרחיים בתוך תחום שטח בית חולים סורוקה
2. קביעת הוראות להגבלות בניה לגובה והוראות לשמירה על בטיחות הטיסה במנחת המסוקים, בדרכי הגישה האוירית אליו ובמרחב האוירי הדרוש לתפעולו היעיל הבטוח והשוטף של מנחת המסוקים.
3. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה בתחום גבולות התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
קואורדינטה 180961.45
קואורדינטה 574297.20

בתחום בית החולים סורוקה באר שבע וסביבותיו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38020חלק3
38026חלק51-58, 62-6349-50, 59-61, 64-65, 87, 93
38027חלק1-4, 8-12, 14-21, 33-35, 47-48, 50-51, 53, 57-58, 66-685, 7, 13, 22-25, 27, 36-37, 45, 49, 52, 59, 61-62, 64-65, 69
38066חלק1
38070חלק2-4, 10-15, 19-22, 28-29, 77-78, 861, 5-6, 9, 16, 18, 23, 26-27, 30, 36, 71, 76, 79-84, 99-100, 113
38071חלק1-7, 12-22, 25-36, 42-44, 52-53, 101-105, 1268-11, 23-24, 39-41, 45-51, 54, 100, 106, 125
38075חלק3, 7-12, 14-36, 49-50, 59-60, 65, 69-72, 74-76, 79, 82-83, 91, 93, 971, 5-6, 41-42, 45-48, 51, 57-58, 84, 86-87, 95-96, 101-102
38076חלק52
38084חלק1-2, 48-49, 54, 60
38085חלק47, 5829, 32, 38, 46, 55, 57, 61, 63
38113חלק2, 10, 12, 21-22
38114חלק21
38126חלק4-5, 8-97
38127חלק1312, 15, 17, 21-22
38926חלק51-58
39027חלק52
39075חלק98-99
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 02/ 102/ 33/ אפרוייקט דרך הנשיאיםשינוי
תוכנית5/ 03/ 158/ 1/ בשינוי בהנחיות בניה - שימוש ביעוד שטח לבניני ציבור למעון יום.שינוי
תוכנית5/ מק/ 2110רחוב יצחק אבינו (מרכז הנגב) באר שבעשינוי
תוכנית5/ 02/ 102תכנית מיתאר באר שבעשינוי
תוכנית5/ 02/ 102/ 176בית ספר סינישינוי
תוכנית5/ 03/ 158/ 1/ אשינוי לתכנית מפורטת - בית חולים סורוקה ב"ששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/11/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/11/2012
החלטה בדיון בהפקדה07/05/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/12/2011
קבלת תכנית04/07/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201200507/05/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201200305/03/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה