מנחת עין יהב

תוכנית 30/ 02/ 309

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מנחת עין יהב
מספר: 30/ 02/ 309
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח מנחת עין יהב.

עיקרי ההוראות:
1. הגדרת יעודי הקרקע ושימושיה
וקביעת הוראות בניה לפיתוח והסדרת המערך הפיזי של המנחת,
ושרותי הקהל הנלווים.
2. קביעת התכליות המותרות בכל תא שטח.
3. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושרותים.
4. הטלת הגבלות בניה ושימושי קרקע לשמירה על המרחב האווירי
ועל דדרכי נהגישה האוויריות אל המנחת.
5. קביעת הוראות והנחיות לשמירה על איכות הסביבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונה

תיאור המיקום:
מזרחית למרכז ספיר
ללא ישוב, מנחת מזרחית לספיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39044חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית01/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו16/01/2011
החלטה בדיון בהפקדה12/10/2009
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר24/03/2008
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה27/01/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/12/2007