מנטל שרותי סיעוד ומטפלים לנכים וסיעודיים.

ישות כללית שלט/ רע/ ש/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: היתר להתקנת שלט
שם: מנטל שרותי סיעוד ומטפלים לנכים וסיעודיים.
מספר: שלט/ רע/ ש/ 6
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חברת מנטל העוסקת בשירותי סיעוד ומטפלים לנכים סיעודיים - בקשה לאישור הרכבת שלטים בסניף החברה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרעננהרעננהרעננהאחוזה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6581חלק158
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה לשילוט-ע"פ סעיף 4(ד)200500116/08/2005