מסגרת תכנונית חדשה לשצפ"ים

תוכנית 2/ 02/ 101/ 99

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מסגרת תכנונית חדשה לשצפ"ים
מספר: 2/ 02/ 101/ 99
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת דוכני מפעל הפיס בשטחים ציבוריים פתוחים מאושרים
בתכנית מתאר אילת על שינוייה וכן בתכניות מפורטות מאושרות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
גושים מוסדרים: 40000-40005, 40009-40026, 40028-40037, 40039, 40045-40047, 40050, 40052, 40079, 40082-40084, 40087-40093, 40097-40100, 40114, 40116, 40118, 40119, 40123.

גושים בהסדר:
40004, 40006, 40007, 40027, 40038, 40040, 40041, 40048, 40052, 40081, 40085, 40086, 40094, 40095, 40096

גושים לא מוסדרים:
40049, 40051, 40053-40071, 40073-40078, 40115, 40121, 40122

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40000חלק
40001חלק
40002חלק
40003חלק
40004חלק
40005חלק
40006חלק
40007חלק
40009חלק
40010חלק
40011חלק
40012חלק
40013חלק
40014חלק
40015חלק
40016חלק
40017חלק
40018חלק
40019חלק
40020חלק
40021חלק
40022חלק
40023חלק
40024חלק
40025חלק
40026חלק
40027חלק
40028חלק
40029חלק
40030חלק
40031חלק
40032חלק
40033חלק
40034חלק
40035חלק
40036חלק
40037חלק
40038חלק
40039חלק
40040חלק
40041חלק
40045חלק
40046חלק
40047חלק
40048חלק
40049חלק
40050חלק
40051חלק
40052חלק
40053חלק
40054חלק
40055חלק
40056חלק
40057חלק
40058חלק
40059חלק
40060חלק
40061חלק
40062חלק
40063חלק
40064חלק
40065חלק
40066חלק
40067חלק
40068חלק
40069חלק
40070חלק
40071חלק
40073חלק
40074חלק
40075חלק
40076חלק
40077חלק
40078חלק
40079חלק
40081חלק
40082חלק
40083חלק
40084חלק
40085חלק
40086חלק
40087חלק
40088חלק
40089חלק
40090חלק
40091חלק
40092חלק
40093חלק
40094חלק
40095חלק
40096חלק
40097חלק
40098חלק
40099חלק
40100חלק
40114חלק
40115חלק
40116חלק
40118חלק
40119חלק
40121חלק
40123חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/07/2006תאריך פרסום: 25/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5559. עמוד: 4450. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים20/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט25/06/2006
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/06/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/05/2006
החלטה בדיון באישור תכנית07/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 4011. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/08/2005
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/07/2005
פרסום להפקדה בעיתונים28/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/06/2005
החלטה בדיון בהפקדה11/04/2005
קבלת תכנית16/08/2004