מסדרון תעבורתי - אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מסדרון תעבורתי - אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- התוויה מפורטת של דרך ראשית (דרך מס' 90)
- שינוי רוחב רצועת הדרך (מס' 90)
- הקטנת קו בנין של הדרך
- ביטול חלקים מהדרך המאושרת בעקבות הקטנת רוחב
רצועת הדרך ושינוי בתוואי הדרך.
- שינוי יעוד קרקע מדרך ליעודים אחרים
- שינוי מיעודי קרקע קיימים בתכניות מאושרות לדרך

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 23תכנית מתאר ארצית למסילות ברזלאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים07/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום תכנית לדחייה ברשומות24/09/2009תאריך פרסום: 24/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6000. עמוד: 36. שנה עברית: התשע .
החלטה בדיון באישור תכנית10/08/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו23/07/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות17/05/1993
קבלת תכנית02/08/1990
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901010/08/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית