מסוף בנלאומי מעבר גבול יבשתי ואזור למטענים "עברונה"

תוכנית 12/ 02/ 168

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מסוף בנלאומי מעבר גבול יבשתי ואזור למטענים "עברונה"
מספר: 12/ 02/ 168
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת אזור למעבר גבול בין מדינת ישראל וממלכת ירדן,
קביעת אזור למסוף בינלאומי לשדה תעופה, בתחום מדינת ישראל
(מסלול המראה ונחיתה בתחום ממלכת ירדן),
קביעת אזור למטענים, עם השירותים התומכים בהם,
וקביעת דרך המחברת בין אזורים אלה ובין דרך מס' 90.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39116חלק1-3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/01/2008
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה27/03/2000
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר27/03/2000
קבלת תכנית20/01/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800128/01/2008