מסוף גבול כרם שלום

תוכנית 7/ 02/ 512

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מסוף גבול כרם שלום
מספר: 7/ 02/ 512
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מסוף גבול כרם שלום.
איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים
וקביעת זכויות הנחיות ומגבלות בניה.
שינוי יעוד מקרקע חקלאית למסוף גבול.
מתן זכויות בניה של % 70 כולל שטח עיקרי, שירות,
מעל ומתחת לקרקע - בשתי קומות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולכרם שלום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100305חלק1-2, 20, 30-31
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/06/2008
קבלת תכנית11/06/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/06/2008