מסוף לדלק גולמי אשקלון- דרום

תוכנית 6/ 03/ 105

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מסוף לדלק גולמי אשקלון- דרום
מספר: 6/ 03/ 105
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת 12 מיכלים לאחסון דלק גולמי מקו צינור אילת אשקלון.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1442חלק
1443חלק
1444חלק
1445חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/09/1974תאריך פרסום: 24/09/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2048. שנה עברית: התשלה .
פרסום להפקדה ברשומות22/11/1973תאריך פרסום: 22/11/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1962. עמוד: 274. שנה עברית: התשלד .
פרסום להפקדה בעיתונים20/11/1973תאריך פרסום בעיתון: 20/11/1973. עיתון: הארץ.
קבלת תכנית20/11/1973