מסוף מטענים "קרני" ומתקני שרות ואחסנה

תוכנית 7/ 02/ 303/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מסוף מטענים "קרני" ומתקני שרות ואחסנה
מספר: 7/ 02/ 303/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מסוף מטענים ומתקני שרות
ואחסנה שינויים ביעודי הקרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
בעלים וקביעת זכויות הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגב

תיאור המיקום:
מקום: מסוף קרני

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
829חלק12-13, 17
851חלק22-23, 25-26, 50-51, 68-69
854חלק1, 5-7, 13-35
855חלק1, 3, 17
865חלק23-24
867חלק101, 11-12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
868חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/12/2004תאריך פרסום: 14/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5350. עמוד: 837. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים03/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2004. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2004. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2004. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/11/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/10/2004
החלטה בדיון באישור תכנית06/09/2004
פרסום להפקדה ברשומות27/06/2004תאריך פרסום: 27/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5308. עמוד: 3260. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר23/06/2004
פרסום להפקדה בעיתונים04/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/05/2004
החלטה בדיון בהפקדה31/03/2003
קבלת תכנית25/07/2002