מסוף נוסעים - נמל תעופה אילת

תוכנית 2/ 03/ 114/ 61

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מסוף נוסעים - נמל תעופה אילת
מספר: 2/ 03/ 114/ 61
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרה סטטוטורית של השטח בו נמצא הטרמינל הקיים
כך שיהיה מרכז תחבורתי (טרמינל)
ויצירת מסגרת תכנונית להקמת טרמינל עירוני, פנים ארצי,
לשרות המשתמשים בנמל התעופה אילת ומבנה עזר לטרמינל
במסגרת מגבלות בטיחות הטיסה הנהוגות בו ובהתייחס
להורואת לעניין שדה תעופה באילת (סעיף 30 לתכנית 22/114/03/2 )
כל זה ע"י שינוי ביעודי הקרקע, איחוד וחלוקת מגרשים
בהסכמת בעלים וקביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40001חלק100
40002חלק67
40004חלק1
40114חלק1-610-11
40115חלק1-2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/07/2005
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2004
קבלת תכנית10/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400921/06/2004