מסחר ואיכסון תיירותי, נאעורה

תוכנית ג/ 16610

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מסחר ואיכסון תיירותי, נאעורה
מספר: ג/ 16610
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
פיתוח שטח מסחר ואכסון תיירותי.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח חקלאי , לאכסון , גן ארועים פתוח וסגור , מסחר , דרכים, חניות ושטחים פתוחים.
הגדרת הנחיות סביבתיות , קביעת הוראות בניה והנחיות עיצוב אדריכליות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוענאעורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17063חלק11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/03/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/12/2006
קבלת תכנית27/09/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200700507/03/2007