מסחר ומשרדים באזור התעשייה החדש ראשון לציון.

תוכנית רצ/ 168/ 4/ 15/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מסחר ומשרדים באזור התעשייה החדש ראשון לציון.
מספר: רצ/ 168/ 4/ 15/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד חלקות בהסכמת בעלים.
ב. קביעת זכויות הבניה עד 180% משטח המגרש לשטחים עיקריים והגדרת מגבלות בניה.
ג. שינוי ייעוד מתעשייה למגרש מיוחד.
ד. קביעת זיקת הנאה לציבור, במגרש, לאורך רחוב סחרוב ורחוב גינצבורג.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציוןסחרוב דוד

תיאור המיקום:
אזור תעשיה חדש.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6097חלק127-128
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרצ/ 168/ 4ראשון לציון, בעלות פרטית+שלטוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/11/2012תאריך פרסום: 19/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6499. עמוד: 985. שנה עברית: התשעג .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/10/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה10/09/2012
החלטה בדיון באישור תכנית19/02/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות11/07/2010
הוגשו התנגדויות23/05/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/04/2006
פרסום להפקדה ברשומות27/03/2006תאריך פרסום: 27/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5511. עמוד: 2400. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים23/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/03/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/11/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו20/06/2005
החלטה בדיון בהפקדה16/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/02/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף29/12/2003
קבלת תכנית19/06/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים143010/09/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות201200719/02/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות201101912/06/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות201002411/07/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200902901/11/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200901828/06/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200702909/09/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200603110/09/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים61430/04/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200401614/09/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400616/03/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה