מסחר ותעסוקה קריית יהלום

תוכנית נת/ 559/ 4/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מסחר ותעסוקה קריית יהלום
מספר: נת/ 559/ 4/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מבנה משולב למסחר משרדים ותעסוקה והקמת חניון ציבורי.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד מפארק תעשייתי לתעסוקה ומסחר.
2. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
3. הגדלת זכויות בניה מ- 19,642 מ"ר שטח עיקרי ל- 21,000 מ"ר שטח עיקרי ותוספת שטחי שירות.
4. תוספת 2 קומות מ- 4 קומות ל- 6 קומות מעל מרתף.
5. איחוד מגרשים לצורך הקמת חניון ציבורי.
6. הקטנת קווי בניין.
7. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניהדרך דגניה, האר"י

תיאור המיקום:
שכונת קריית יהלום בפינת הרחובות דגניה והאר"י .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
9087חלק10-11, 18-19, 21, 26-2834, 36-37
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנת/ 559פתוח אזור תעשיה.שינוי
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/2011תאריך פרסום: 21/07/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6270. עמוד: 5656. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים01/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/05/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות05/09/2010
פרסום להפקדה ברשומות30/05/2010תאריך פרסום: 30/05/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6091. עמוד: 3068. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/05/2010
פרסום להפקדה בעיתונים16/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/03/2010
החלטה בדיון בהפקדה25/05/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/03/2009
קבלת תכנית18/11/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות201002805/09/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים114716/05/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200900825/05/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה