מסחר מגורים ומבני ציבור

תוכנית ג/ 4560

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מסחר מגורים ומבני ציבור
מספר: ג/ 4560
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ייעוד שטח למסחר מגורים ומבני ציבור

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרת עיליתנצרת עיליתנצרת עילית

תיאור המיקום:
ישוב: נצרת עלית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16546חלק27, 99, 906-907
16547חלק1, 7
17528חלק25-26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3057תכנית מתאר, נצרת עיליתשינוי
תוכניתג/ 3015מסחר ומגורים -נצרת עליתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/1984תאריך פרסום: 05/01/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3010. עמוד: 1244. שנה עברית: התשמד .
פרסום לאישור בעיתונים02/01/1984תאריך פרסום בעיתון: 02/01/1984.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/10/1983
החלטה בדיון באישור תכנית03/08/1983
פרסום להפקדה ברשומות14/04/1983תאריך פרסום: 14/04/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2911. עמוד: 1505. שנה עברית: התשמג .
פרסום להפקדה בעיתונים27/02/1983תאריך פרסום בעיתון: 27/02/1983.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/11/1982
החלטה בדיון בהפקדה20/09/1982
קבלת תכנית21/06/1982