מסחר משולב בעסקים ושרותי דרך, שינוי למתאר, רמת ישי

תוכנית ג/ 10474

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מסחר משולב בעסקים ושרותי דרך, שינוי למתאר, רמת ישי
מספר: ג/ 10474
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור לתיירות, נופש ושפ"פ לאזור מסחר
משולב בעסקים ושרותי דרך וקביעת תנאים לפתוח השטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי

תיאור המיקום:
ישוב: רמת ישי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11184חלק66
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית18/01/1998