מסחר תעסוקה ומלונאות - קדמת צבי

תוכנית ג/ 16950

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מסחר תעסוקה ומלונאות - קדמת צבי
מספר: ג/ 16950
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת חוות יין

עיקרי ההוראות:
1. יעוד קרקע חקלאית לדרך וקביעת קרקע חקלאית עם הוראות מיוחדות, שינוי משצ"פ לדרך.
2. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
3. קביעת הוראות זכויות ומגבלות בניה.
4. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים כגון : דרכים, ביוב,ניקוז,תקשורת,חשמל,וכ'ו
5 הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
6. קביעת הוראות בדבר איכות הסביבה - הנחיות סביבתיות וטיפול נופי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןקדמת צביקדמת צבי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
201000חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5287מושב קדמת צבישינוי
תוכניתג/ 13224הרחבת קדמת צביכפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 3תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולןכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/10/2010תאריך פרסום: 07/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6140. עמוד: 251. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים03/09/2010תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2010. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט24/08/2010
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/07/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/06/2010
החלטה בדיון באישור תכנית08/03/2010
פרסום להפקדה ברשומות24/12/2009תאריך פרסום: 24/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6036. עמוד: 1090. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר02/12/2009
פרסום להפקדה בעיתונים27/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/11/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/11/2009
החלטה בדיון בהפקדה17/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/07/2007
קבלת תכנית01/01/1901
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה