מסחר, מבנים ומוסדות ציבור - תל שבע

תוכנית 7/ 02/ 172/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מסחר, מבנים ומוסדות ציבור - תל שבע
מספר: 7/ 02/ 172/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטחים מסחריים ומבני ציבור לאורך כביש הכניסה הראשי בתל שבע ע''י שינויים ביעודי קרקע וקביעת זכועיות ומגלבות בניה.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד הקרקע ממבני ציבור ושצ''פ למסחר.
ב. שינוי יעוד הקרקע משטח לתכנון בעתיד לשטח למבנים ומוסדות ציבור.
ג. הגדרת השימושים המותרים בכל יעוד קרקע.
ד. הגדרת זכויות ומגלבות בניה לכל יעוד קרקע.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30חלק13-14
100059חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 172/ 5אזור מע"ר תל שבעשינוי
תוכנית7/ 03/ 137הקצאת שטל לאזור מגורים - תל שבעשינוי
תוכנית7/ 03/ 267שכונה 3, 6 תל שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/04/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/08/2011
קבלת תכנית01/06/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200423/04/2012