מסחר

תוכנית 3/ 5/ 02/ 05

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מסחר
מספר: 3/ 5/ 02/ 05
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח למלאכה לשטח מסחרי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
באר-שבע

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/04/1972תאריך פרסום: 27/04/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1818. שנה עברית: התשלב .