מסילת אשקלון באר שבע בקטע: אופקים- באר שבע

תוכנית תתל/ 4/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית לתשתית לאומית
שם: מסילת אשקלון באר שבע בקטע: אופקים- באר שבע
מספר: תתל/ 4/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית
התווית מסילת ברזל מאופקים ועד באר שבע (מבואה צפונית).
ייעוד שטחים למסילת ברזל ולדרכים.
הטלת מגבלות בניה ופיתוח על שטחים הסמוכים למסילה המוצעת.
הסדרת מפגשים בין מסילת ברזל לדרך.
קביעת הוראות תכנון ועיצוב וקביעת שטחי בניה לתחנת אופקים.
קביעת הוראות ועקרונות לתכנון ולעיצוב אדריכלי של מבני דרך ומעברים.
קביעת הוראות ועקרונות לתכנון והבטחת השיקום הנופי.
קביעת אמצעים לצורך מיתון השפעות שליליות אפשריות על הסביבה ואיכות החיים.
קביעת הוראות בדבר ביצוע דרכים חקלאיות ומעברים חקלאיים.
הגדרת תכולתם של מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע.
קביעת שלביות ביצוע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - הוראות התכנית
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
דרוםשמעונים
דרוםגלילית מחוז הדרוםתחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום

תיאור המיקום:
תוואי המסילה עובר בשטחי העיר אופקים ובשטחי המועצות האזוריות: שער הנגב, שדות נגב, מרחבים ובני שמעון בסמוך לישובים: אופקים, בטחה, גילת והמוסד החינוכי אשל הנשיא.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100212חלק2, 4
100228חלק1, 3-7, 11, 13, 16
100229חלק1-2
100243חלק4-5, 7-9, 13-14
100282חלק18, 36-37
200243חלק11
400037חלק1
400134חלק1
400141חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/02/2006תאריך פרסום: 07/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5491. שנה עברית: התשסו .
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה15/01/2006
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה21/11/2005
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות26/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-לא נדרש תסקיר13/01/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/05/2004
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה02/05/2004
פרסום הכנת תכנית בעיתונים12/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2004. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2004. עיתון: כל אל ערב.
קבלת תכנית בות"ל20/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע201201910/09/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע201201402/07/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200900427/04/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות200800721/07/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע200800225/02/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע200600419/06/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה להשגות200500221/11/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות200500721/11/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות200500619/09/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה להשגות200500119/09/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות200500420/06/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות200500318/04/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות200400301/03/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות200400219/01/2004