מסילת לוד באר שבע בקטע שבין נען לבאר שבע

תוכנית תתל/ 3/ 4/ 9/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית לתשתית לאומית
שם: מסילת לוד באר שבע בקטע שבין נען לבאר שבע
מספר: תתל/ 3/ 4/ 9/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
1. קביעת הוראות לצורך שיפור והרחבת תוואי מסילת הרכבת הקיימת בין לוד לבאר שבע, בקטע בין נען לבאר שבע.
2. ייעוד שטחים למסילת ברזל, לדרכים ולשטח לפיתוח נופי.
3. ביטול מסילות קיימות ושינוי ייעוד שטחיהן לשטחים חקלאיים ולדרכים.
4. קביעת מבנה לשימור.
5. קביעת שטחי הבניה המותרים לתחנות רכבת.
6. קביעת אמצעים למיתון השפעות שליליות אפשריות על הסביבה ואיכות החיים. 7. קביעת הוראות בדבר ביצוע דרכים חקלאיות ומעברים חקלאיים.
8. התוויה של קו הגז הטבעי לפי הוראות תמ"א/37/א/1 בסמוך למסילה וקביעת היחס בין המסילה לבין המערכת להולכת גז טבעי בשלב מתן היתרי הבנייה.
9. הטלת מגבלות בניה על שטחים הסמוכים למסילה המוצעת .
10. קביעת עקרונות בינוי ופיתוח למסילה לרבות פיתוח ושיקום נופי וסביבתי, תוך הקפדה, בין היתר, על שימור ערכי טבע מוגנים.
11. קביעת הוראות לביצוע תכנית זו באמצעות מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע.
12. קביעת שלביות ביצוע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכז
דרום

תיאור המיקום:
מסילת הרכבת בקטע שבין תחנת הרכבת בנען לבין תחנת הרכבת בבאר שבע.
תוואי המסילה עובר בשטחי הערים קרית גת ובאר שבע, בשטחי המועצות המקומיות מזכרת בתיה ולהבים ובשטחי המועצות האזוריות גזר, נחל שורק, יואב, לכיש, שפיר, בני שמעון ובשטח גלילי במחוז הדרום .
תוואי הרכבת עובר בסמוך לישובים יציץ, סגולה, מנוחה, נחלה, שלוה ואחוזם.

מחוז מרכז ומחוז דרום.

מרחבי תכנון מקומי:
לודים (לא קיים עוד. במקומו - גזר), זמורה, שורקות, שקמים, קרית גת, שמעונים, להבים ובאר שבע.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1694חלק61
1696חלק23, 5, 9, 18-19
1698חלק1, 11431-36, 52, 112
1699חלק120, 25-38
1700חלק24-6, 10, 13, 15-18
1832חלק39, 10624, 40
1835חלק13219, 40-41, 115, 120
1837חלק50, 71, 83, 103, 108, 120, 122, 12458, 61, 64, 67, 70, 73, 75-76, 78, 81, 86, 89, 110, 112, 114, 116, 118
1855חלק1613, 91, 149
1905חלק7, 4241, 44
1906חלק8
1907חלק24, 27
2301חלק1, 14
2606חלק3-4
2697חלק2, 6-7, 9, 16-17
2698חלק13
2705חלק7, 10, 13, 16
2706חלק1, 4, 7, 12-13, 15-17, 19-21, 23
2972חלק2, 6
2974חלק2, 3919-28, 30, 35, 38
2982חלק4, 6
2986חלק172-3, 5-6, 10-11, 13, 15-16
3026חלק51-4
3028חלק4
3030חלק81
3080חלק3, 7, 15, 17, 19-21
3101חלק3025-26, 29, 31-33, 37, 44, 46, 48
3107חלק2616-18, 20-21
3108חלק211-6, 8, 12, 14, 17-18, 20, 22
3110חלק2, 6-10, 12-13, 15, 32-33, 36-38, 40-41, 44-45
3128חלק1, 8, 12, 16
3129חלק1
3136חלק21-26, 39-41
3139חלק56-11
3149חלק4-8
3150חלק5-6, 17, 23
3716חלק14, 22, 43, 51, 5319, 29, 35, 42, 47
3720חלק8-11
3721חלק18, 27, 31
3727חלק4, 39, 41-44, 46, 48, 50, 58-599, 15-17, 19, 25, 45, 47, 49
3728חלק14, 26-27
3730חלק1, 28-29, 31, 37-423, 6-9, 11, 13, 15-18, 30
3889חלק28, 3830-36, 39
3903חלק77-79, 8138-42, 80
3905חלק52, 54-55, 58-59, 61-62, 67, 75-76, 79, 82, 85, 968-12, 24-28, 38-40, 48, 50, 64-65, 68, 70-71, 73, 78, 81, 84, 87, 89, 91, 93
3907חלק27, 29, 31
3912חלק2, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 64, 70, 73
4736חלק3-4, 8
4737חלק3
5421חלק19, 22-2618, 20-21, 27, 32-33, 37
5423חלק92-4, 8, 10-11, 13-17
5424חלק3-4
5841חלק32
5842חלק1, 328-29, 31, 35, 37
5845חלק3710, 38, 45-47
34001חלק8, 27, 31, 33, 36-37
34002חלק6, 163, 5, 7, 21, 36-37, 40
34003חלק33
34004חלק2-3, 17, 22, 31-32
34102חלק1, 113-6, 8, 10
34103חלק18, 273, 5, 8, 11, 15, 17, 20, 23-24
34105חלק2, 4, 7, 9
34106חלק2-3, 136-8, 10, 12, 16, 19
34108חלק8, 10, 12-13, 49, 55, 62-64
38062חלק8
38063חלק9
38065חלק2
38091חלק86
38374חלק1-23-7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/12/2004תאריך פרסום: 29/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5354.
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה28/11/2004
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית28/11/2004תאריך ישיבה: 28/11/2004. מס' ישיבה: 2800. מס' ישיבה: 2800.
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה23/08/2004
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות11/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2004. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2004. עיתון: הצופה.
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר03/02/2004
פרסום הכנת תכנית בעיתונים05/12/2003תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה04/12/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/12/2003
קבלת תכנית בות"ל30/06/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות201100719/09/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע201101205/09/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע201100214/02/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע201000430/08/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע201000316/08/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע200900531/08/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע200700225/06/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע200600629/11/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע200600305/06/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע200600102/01/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע200500424/08/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע200500318/07/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע200500211/04/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע200500114/03/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה להשגות200400223/08/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות200400823/08/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200401612/07/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400605/07/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות200400301/03/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות200400219/01/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות200300516/12/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות200300215/09/2003