מסמך נלווה להודעה בדבר ה.תכנית לפי סעיף77בחוק וקביעת תנאים למתן היתר לפי סע.78

תוכנית נת/ 500/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מסמך נלווה להודעה בדבר ה.תכנית לפי סעיף77בחוק וקביעת תנאים למתן היתר לפי סע.78
מספר: נת/ 500/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניההרצל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8233חלק28-32, 40-45, 63-65, 68-80, 186-187, 39048, 98, 379, 389
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום קביעת תנאים ברשומות11/09/2012תאריך פרסום: 11/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6471. עמוד: 6354. שנה עברית: התשעב .
פרסום קביעת תנאים בעיתונים07/09/2012תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
קבלת תכנית30/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז201102119/12/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר קביעת תנאים עפ"י סעיף 78