מסעדה ברוקח 2

בקשה ועדה מקומית 3602/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: מסעדה ברוקח 2
מספר: 3602/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מסעדה.
משקאות משכרים - הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושד רוקח
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6635חלק275
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/05/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4808/05/2006