מסעדת "בית הפול" - העיר העתיקה - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 177/ 114

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מסעדת "בית הפול" - העיר העתיקה - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 177/ 114
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אזור מסחר (מסעדת "בית הפול")
והקמת שטח לבנייני תיבור
ותיקון תוואי דרך ע"י שינויים ביעודי קרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38004חלק3231
38033חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 177/ 4העיר העתיקה-מסחרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/02/2006
קבלת תכנית18/05/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600206/02/2006