מסעדת פאגו פאגו - מסעדה ומועדון יאכטות במתחם המרינה

תוכנית 2/ 03/ 114/ 60

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מסעדת פאגו פאגו - מסעדה ומועדון יאכטות במתחם המרינה
מספר: 2/ 03/ 114/ 60
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מ"שטח מים- לגונה" ו-"שצ"פ מיוחד(טיילת)
ל"שירותי נופש בידור ומסחר" (במגרש 133).
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. קביעת שטחי בניה מרביים לכ- 454 מ"ר מתוכם כ- 403 מ"ר המהווים
שטחים עיקריים.
ד. קביעת קווי בניין לרבות קווי בניין 0.
ה.קביעת מס' הקומות:2 קומות וגובה בנייה מרבי: 9 מ'(למעט גובה נקודתי
למגדל התצפית 12 מ' - 3 קומות).
ו. פרוק וגרירת המסעדה הקיימת למיקומה החדש צמוד לטיילת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
הגדה הצפונית במתחם המרינה ליד המלון "הולידי אין"

גושים וחלקות:
גוש 40068 ( ארעי) חלקה 1 ( ארעי)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40068חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 114/ 41שדרת המלונות הצפוניתשינוי
תוכנית2/ 03/ 114/ 21החייאת הלגונה - אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/11/2005תאריך פרסום: 15/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5456. עמוד: 366. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים29/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט21/09/2005
החלטה בדיון באישור תכנית06/06/2005
פרסום להפקדה ברשומות03/05/2005תאריך פרסום: 03/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5395. עמוד: 2578. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/04/2005
פרסום להפקדה בעיתונים24/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/03/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/03/2005
החלטה בדיון בהפקדה27/12/2004
קבלת תכנית31/07/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500506/06/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים50521/04/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200401427/12/2004