מס' חדש:1/131/03/5

תוכנית 1/ ד/ 710

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מס' חדש:1/131/03/5
מספר: 1/ ד/ 710
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בית זקנים בשכ' ד'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
באר שבע, שכ' ד'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38079חלק20
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/04/1971תאריך פרסום: 19/04/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1714. שנה עברית: התשלא .